MyNeeds

- Framtidens ledarskap

Läs hur MyNeeds hjälpt dessa människor

Oavsett vem du är, vart du kommer ifrån eller hur du fungerar så har forskning visat på ett samband mellan ditt välbefinnande och hur dina grundläggande mänskliga behov uppfylls.
Via MyNeeds får du möjligheten att skapa en medvetenhet kring dessa behov och få svar på hur du kan uppnå fullkomlighet i ditt liv.

 

Om konceptet

Arbeta effektivare med MyNeeds®

Den största utmaningen för organisationer idag är att förädla personalinvestering till ett mervärde som bidrar till lönsamhet. Hur kommer det sig att så få lyckas med detta? Svaret vi har fått är att samtliga arbetar med generella lösningar såsom belöningar, utbildning och medarbetarutveckling. Anledningen till varför man arbetar generellt är för att vi människor inte är medvetna om våra egna drivkrafter.

Vi har tillsammans med forskare på Umeå universitet utvecklat ett webbaserat verktyg utifrån de senaste behovsteorierna, vilket också är det unika med verktyget. Verktyget gör det möjligt för chefer att identifiera drivkrafterna hos varje enskild medarbetare och där med få en förståelse för varför de gör som de gör. Med denna insikt kan de lättare behålla, motivera och positionera medarbetarna på ett mer effektivt sätt. MyNeeds® blir ett komplement till de befintliga processerna.

Förbättra arbetsmiljön med hjälp av MyNeeds®

MyNeeds® ger medarbetare förutsättningarna att ta ansvaret för sin egen hälsa. Verktyget identifierar våra omedvetna behov som påverkar vårt välmående i det dagliga arbetet. Via denna insikt får medarbetarna veta hur de ska ta ansvaret för sina och sin omgivnings hälsa på ett proaktivt sätt.

Såhär ser processen ut för MyNeeds®
MyNeeds_process

Effekten

Individen

Du får helt enkelt förutsättningar att påverka och skapa ett liv där du mår bra och trivs.

Arbetsgivaren

Kunderna berättar

bengt-my-needs

Som chef har jag haft väldigt stor nytta av verktyget då jag genom att förstå deras behov och ageranden kommit dem närmare. Innan utgick jag ofta ifrån mig själv – utifrån hur jag skulle vilja bli behandlad. Nu behöver jag inte chansa längre – nu vet jag hur jag ska förhålla mig för att verkligen nå fram!

Bengt 57 år – Chef

asta-myneeds

Det var helt klart tufft att få insikt i hur människan fungerar. Att vi människor är så pass förutsägbara – trots allt. Det tog tid att smälta och acceptera att även jag agerar utifrån dessa behov – men helt klart oundvikligt att bortse ifrån när man fått kännedom om dem. Helt plötsligt såg jag en röd tråd i allt jag gjorde. Varför jag valt att vara fackligt engagerad, varför jag alltid försvarat de utsatta, varför mina närstående uttryckt att jag gett dem för lite tid och fokus… Nu vet jag hur jag kan skapa en balans i allt detta.

Asta 64 år – Medarbetare & Fackligt engagerad

anna-myneeds

Sedan jag gjorde MyNeeds testet känner jag verkligen en skillnad i hur min chef agerar gentemot mig. Min chef lyssnar och förstår oss på ett helt annat sätt än tidigare.

Anna 23 år – Medarbetare

tom-myneeds

Jag hade under lång tid klagat på min chef och på arbetsplatsen. Först nu förstår jag att det hela tiden handlat om mig själv – att jag inte haft tillräckligt med variation i mitt liv. Nu har jag fått flera tips på hur jag kan uppfylla mitt behov av variation vilket för mig innebär att jag ser saker och ting på ett helt annat sätt. Jag har exempelvis börjat lyssna på musik medans jag arbetar, bara den lilla förändringen bidrog till att jag kände mig mycket mer positiv om dagarna. Nuförtiden ser jag framemot att gå till arbetet! Min chef har också fått en förståelse för mitt behov tack vare MyNeeds och ger mig ett mer varierat utbud av uppdrag som stimulerar mitt behov av variation. Det enda jag ångrar är att jag inte gjort testet tidigare!

Tom 32 år – Medarbetare

För mer information

Kontakta oss

Skriv ett meddelande

Gör Testet!

Analysen

myneedsafjafjäa

Användningsområden för MyNeeds.

MyNeeds-testet tar ca 10 minuter att utföra. Dina svar och analysresultatet utelämnar ingen på något sätt då samtliga människor har dessa grundläggande behov; analysen kan därför enbart gynna dig.

När testet är utfört kommer svaren att analyseras för att därefter skickas ut till dig via mejl.

 

Resultatet

Resultatet i korthet består normalt av ett par A4-sidor och kommer att ge dig en grundförståelse och en medvetenhet om varför du agerar som du gör. Resultatet kan användas till ledarskapsutveckling, kommunikation, employee branding, individutveckling, grupputveckling, strategiarbete, rekrytering och omställning.

Kontakta oss för prisinformation info@myneeds.se eller direkt:
0770-350 360

myneeds-login