Verktyg för ledarskap!

Anders når inte fram till sina medarbetare

Han är chef och har alltid varit en uppskattad ledare i sin tidigare yrkeskarriär. Han har nu fått en ny arbetsgrupp och känner inte att han når fram till dem. Vid varje möte är de överens om vad de ska göra, men det resulterar sedan i något helt annat. Hur kommer det sig?

Anders får en förklaring!

Tillsammans med sin arbetsgrupp utför Anders MyNeeds® analysen. Resultatet från analysen hjälper Anders att få förståelse för både sina egna och medarbetarnas behov. Nu inser han vad han behöver göra för att lyckas bättre.

Anders lyckas nå fram!

Efter en workshop får alla i arbetsgruppen en förståelse för varandras behov och hur det påverkat deras samarbete. Det visade sig också att Anders inte hade samma behov som sina medarbetare som ytterligare komplicerat situationen. Idag utgår de istället utifrån mottagarens behov när de kommunicerar - istället för att utgå från sig själva.

 • Hjälper individer förstå sig själva.
 • Ger underlag för bättre samverkan.
 • Ger förutsättningar för behovsanpassat ledarskap.
 • Strategiskt verktyg som går att tillämpa i de flesta områden.
Boka en demo
Vårt koncept

MyNeeds® identifierar enskilda individers behov. Vissa behov kan stå i konflikt med varandra och är därför svåra att identifiera och förstå. Vi kan alla tillgodose våra behov på ett konstruktivt eller destruktivt sätt där MyNeeds® hjälper dig göra rätt val. Konceptet omfattar individ-, grupp och organisationsnivå vilket stödjer ett utvecklingsriktat ledarskap.

Spela filmen
Historia

Det hela började med att Desireé Rova, Grundare av MyNeeds® ställde frågan "Varför gör vi som vi gör?" och bestämde sig för att kontakta forskare för att få ett bättre svar.

Läs mer
Historia

”Varför gör vi som vi gör?”
Det var en fråga som jag hade ställt mig många gånger.

“Hur kommer det sig att vissa presterar och andra inte?”
Denna fråga ställde jag till hundratals ledare men ingen hade ett bra svar.

Jag bestämde mig för att kontakta forskare för att få ett bättre svar. Det visade sig att anledningen till detta är för att vi föds med olika behov som vi inte är medvetna om. Den vetskapen gjorde mig nyfiken på att hitta ett sätt att identifiera behoven på och därigenom hjälpa människor att förstå både sig själva och andra bättre.

– Desireé Rova, Grundare av MyNeeds®.

Forskning

Det unika med MyNeeds® är att vi hittat ett sätt att mäta individers omedvetna psykologiska behov. Något som utvecklats tillsammans med forskare vid Umeå universitet.

Läs mer
Forskning

Det unika med MyNeeds® är att vi hittat ett sätt att mäta individers omedvetna psykologiska behov.

Personalexperten i Umeå har tillsammans med forskare vid Umeå universitet utvecklat det webbaserade analysinstrumentet MyNeeds® utifrån Self-Determination Theory, De två forskarna Edward L Deci och Richard M Ryan har under 30 års tid utvecklat SDT, Self-Determination Theory; hur motivation fungerar ”i verkligheten”.

SDT-Forskningen har kommit fram till ett antal psykologiska behov som underliggande mekanismer för att kunna känna motivation.

Vinnova logo

2013 fick MyNeeds® innovationspris via Vinnova för att vara det första instrumentet som kunde mäta våra psykologiska behov.

Vår process
 • Behov
 • Medvetenhet
 • Vilja
 • Kultur
 • Resultat

MyNeeds® hjälper medarbetare/ledare att identifiera sina omedvetna behov. Med denna insikt får individen en medvetenhet om vad hen behöver göra för att tillgodose sitt behov konstruktivt. När samtliga tar ansvar skapas en förutsättning till ett positivare arbetsklimat som bidrar till ökad prestation. MyNeeds® är ett verktyg ledare inte vill vara utan!

Vår metod

Vår metod består av frågor, resultat och återkoppling enskilt och i grupp. MyNeeds® fungerar i alla branscher, kulturer och bidrar till att människor utvecklas, relationer förbättras och vi som individer blir bättre på våra uppgifter och uppdrag. Det förklarar även organisationers grupprocesser, kulturer och normer. MyNeeds® är både praktiskt och användarvänligt via våra skräddarsydda spelplaner som visualiserar organisationens behov. Verktyget går därefter att tillämpas vid; organisationsutveckling, försäljning, strategiarbete, arbetsmiljöarbete, värdegrundsarbete osv...

Boka en första träff
Information

Det enda vi behöver från dig är mailadresser från dem som ska utföra analysen, sedan skickar vi ut all information gällande testet. Alla individer har samma behov i olika omfattning och det finns inga dåliga svar.

Tid: 5 minuter

Behovsanalys

Du får en nyckel via mail som ger dig tillgång till analysen som enkelt utförs via dator, surfplatta eller mobil. Behoven som mäts är: utveckling, samhörighet, signifikans, trygghet, variation och bidra. Den individuella skriftliga återkopplingen fokuserar på våra två primära behov som påverkar oss mest och styr hur vi filtrerar information och värderar vår omvärld.

Tid: ca 10 min

Workshop

Workshopen är en nyckelfaktor för utvecklingen och syftet är att utbilda gruppen i hur ni kan förstå er själva och er grupp. Under dagen får ni sätta ord på hur ni tillgodoser era behov idag eftersom resultaten i den första delen av återkopplingen är generellt beskrivna. Vi arbetar under dagen med en skräddarsydd spelplan som är unik för er grupp.

Tid: heldag

Återkoppling

Chefsgrupper får en individuell genomgång av resultatet tillsammans med en certifierad MyNeeds® konsult. Syftet är att få en ökad förståelse för hur du som individ och ledare kan utvecklas utifrån nya insikter. Insatser utvärderas och implementeringsstrategi utformas. Om gruppen består av medarbetare och chef sker återkopplingen enbart till chefen om annat inte avtalats. Återkopplingen består utav en genomgång av varje medarbetare och hur ansvarig chef kan arbeta vidare kopplat till sitt ledarskap. Individuella återkopplingar till dem som vill arbeta med sin personliga utveckling kan beställas separat.

Tid: 3 timmar till chef, 1 timme individuellt

Våra certifierade experter! Om certifiering

Kort om utbildningen

Vi söker konsulter som aktivt vill bidra till att utveckla ledarskapet, förbättra arbetsmiljön och öka resultatet!

Utbildningsprocessen:

 1. Självkännedom och självledarskap utifrån våra behov
  2 dagar + individuell coachning, 12 500 kr. Kusen riktar sig till dem som vill utveckla sig själv och sitt ledarskap. I kursen ingår en MyNeeds®-analys, individuell återkoppling av resultat, utbildning och coachning.  

  Nästa tillfälle: 10-11 oktober, Stockholm
                              29-30 november, Stockholm 
   
                   
   

 2. Lämplighetsprövning för certifieringen
  Förekommer lämplighetsprövning för de som vill arbeta med konceptet och gå vidare i ett certifieringssteg.
 3. Certifieringsutbildning i MyNeeds®
  3+1 dagar, 30 000 kr (då får man enkäter motsvarande samma belopp)

Bli certifierad användare av MyNeeds® konceptet!

Längd: 3 +1 dagar
Pris: 30 000 exklusive moms (enkäter för 30 000 sek samt lunch och fika under utbildningsdagarna ingår)
Ort: Stockholm eller enlig överenskommelse
Resor och logi; bekostas av deltagaren
Språk: Svenska
Anmälan sker via mejl: info@myneeds.se

Om MyNeeds®

MyNeeds® baseras på beprövad och evidensbaserad motivationsforskning*. Konceptet hjälper till att identifiera behov hos enskilda individer. Vissa av dessa behov kan stå i konflikt med varandra och är därför svåra att identifiera och förstå. Vi kan alla tillgodose våra behov på ett konstruktivt eller destruktivt sätt, med MyNeeds® ökar vi förståelsen kring hur vi kan göra konstruktiva val. Konceptet omfattar individ-, grupp och organisationsnivå och stödjer genom det ett utvecklingsriktat ledarskap.

Konceptet består av frågor, resultat och återkoppling enskilt och i grupp. Resultatet som varje person får, ger förståelse för beslut och val som tas privat och på arbetet. Det ger en förklaring till varför samarbetet fungerar bättre med vissa än med andra samt en förståelse för egna och andras förmågor och potential.

MyNeeds® fungerar i alla branscher, kulturer och bidrar till att människor utvecklas, relationer förbättras och vi som individer blir bättre på våra uppgifter och uppdrag. Det förklarar även organisationers grupprocesser, kulturer och normer.

I samband med utveckling av MyNeeds® lades stor vikt vid att det skulle vara praktiskt och användarvänligt i det dagliga arbetet.

*Self-Determination Theory, Deci & Ryan

Utbildningens syfte

 • Bli certifierad användare av MyNeeds® konceptet.

Utbildningens mål:

 • Förstå och använda MyNeeds® konceptet.
 • Förstå hur konceptet skapar förutsättningar för individer- grupper och organisationer att utvecklas.
 • Förmåga att tolka, analysera och återkoppla med ett coachande förhållningssätt olika resultat.
 • Förståelse för konceptets och enkätens reliabilitet, validitet, uppbyggnad och egenskaper.
 • Att skapa en erfarenhetsbas utifrån teori, fallstudier, övningar och gemensamma reflektioner.
 • Genomföra och utvärderat en MyNeeds® workshop med godkänt resultat.

Innehåll

 • Motivationsteori
 • Utvecklingen och beskrivning av MyNeeds® konceptet.
 • Tolkning av sitt eget och andras resultat.
 • Reliabilitet och validitet.
 • Användningsområden.
 • Material och verktyg som används vid återkoppling samt workshops.
 • Att ge feedback och återkoppling utifrån MyNeeds® resultaten.

Upplägg

3 dagar samt 1 fördjupningsdag på plats

4 – 6 timmars inläsning på MyNeeds® konceptet.

Målgrupp

Chefer, HR och för dig som arbetar med ledarskap, grupp och organisationsutveckling.

Erfarenhet av att ha arbetat med utvecklingsfrågor i minst 5 år är ett krav.  

Certifiering

Efter godkänd diplomering av MyNeeeds® konceptet är du behörig att hålla i egna workshops.

Desireé Rova 300x300 Desireé Rova Umeå +46736109288 Desireé Rova 80x80 Desireé Rova Umeå +46736109288 "Som grundare till MyNeeds® är min vision att bidra till människors fullaste potential via medvetenheten om sina behov. Det är resultat som känns!" Skicka mail
Björn Sandberg 300x300 Björn Sandberg Stockholm +46730684863 Björn Sandberg 80x80 Björn Sandberg Stockholm +46730684863 "Motivation är bränslet i all verksamhet. Inom ett team kan individerna vara motiverade på olika sätt och till olika grad. Trotts detta behöver de agera samstämmigt mot ett mål. Genom att adressera individernas behov med hjälp av MyNeeds® byggs välfungerande team som möjliggör just det." Skicka mail
Marianne Strindin 300x300 Marianne Strindin Stockholm +46704562756 Marianne Strindin 80x80 Marianne Strindin Stockholm +46704562756 "Motivation är som månen = alla känner till att den finns, många vet att det finns forskning om den, men väldigt få kan fullt ut förstå och förklara månens påverkan på jorden och oss människor. På samma sätt är det med motivation." Skicka mail
Carina Wimert 300x300 Carina Wimert Stockholm +46734414000 Carina Wimert 80x80 Carina Wimert Stockholm +46734414000 ”Jag har länge letat efter ett hjälpmedel som tar ledarskapet till en ny dimension. Med MyNeeds® blir det verklighet.” Vill du veta vad som krävs för att förändra mänskliga beteenden på riktigt? Grattis då är MyNeeds® helt rätt för dig. Skicka mail
Kicki Sjöblom 300x300 Kicki Sjöblom Göteborg +46705240012 Kicki Sjöblom 80x80 Kicki Sjöblom Göteborg +46705240012 "Efter många års praktiskt arbete med personlighetstester som verktyg, kan jag uttala mig om skillnaden med MyNeeds® - det är en paradigmbrytare för organisation och ledarskap" Skicka mail
Boka träff eller mer information

Fyll i formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan

Webbproduktion av Sembly Development AB