Medvetet ledarskap!

Anders når inte fram

"Varför gör inte människor som vi har kommit överens om?" utbrister Anders frustrerat. Hur många gånger ska jag behöva förklara mig fortsätter Anders…

Anders blir medveten

Det visade sig att Anders och hans medarbetare hade olika omedvetna behov som påverkade deras förståelse för både varandra och uppgiften. Med hjälp av behovsanalysen MyNeeds® fick samtliga en förklaring till varför deras samarbete inte fungerade.

Anders får en djupare förståelse

Tidigare utgick Anders från vad alla sa, nu vet han att det finns en djupare förklaring till varför vi gör som vi gör. Nu när han är medveten om hur hans tidigare omedvetna behov påverkar honom och hans omgivning så blir det lättare att förstå andra. Att exempelvis vara missnöjd med sin lön kan vara ett uttryck för att ens behov inte är tillgodosedda.

 • Konstellationsträning - träna på att möta andra behov via perspektivbyte
 • Få insikter om hur våra omedvetna behov påverkar oss
 • Ledarskapsverktyg - för ledarens specifika team
 • Visuell spelplan som illustrerar organisationsens unika behov
Boka en demo
Vårt koncept

MyNeeds® identifierar enskilda individers behov. Vissa behov kan stå i konflikt med varandra och är därför svåra att identifiera och förstå. Vi kan alla tillgodose våra behov på ett konstruktivt eller destruktivt sätt där MyNeeds® hjälper dig göra rätt val. Konceptet omfattar individ-, grupp och organisationsnivå vilket stödjer ett utvecklingsriktat ledarskap.

Spela filmen
Historia

Det hela började med att Desireé Rova, Grundare av MyNeeds® ställde frågan "Varför gör vi som vi gör?" och bestämde sig för att kontakta forskare för att få ett bättre svar.

Läs mer
Historia

”Varför gör vi som vi gör?”
Det var en fråga som jag hade ställt mig många gånger.

“Hur kommer det sig att vissa presterar och andra inte?”
Denna fråga ställde jag till hundratals ledare men ingen hade ett bra svar.

Jag bestämde mig för att kontakta forskare för att få ett bättre svar. Det visade sig att anledningen till detta är för att vi föds med olika behov som vi inte är medvetna om. Den vetskapen gjorde mig nyfiken på att hitta ett sätt att identifiera behoven på och därigenom hjälpa människor att förstå både sig själva och andra bättre.

– Desireé Rova, Grundare av MyNeeds®.

Forskning

Det unika med MyNeeds® är att vi hittat ett sätt att mäta individers omedvetna psykologiska behov. Något som utvecklats tillsammans med forskare vid Umeå universitet.

Läs mer
Forskning

Det unika med MyNeeds® är att vi hittat ett sätt att mäta individers omedvetna psykologiska behov.

Personalexperten i Umeå har tillsammans med forskare vid Umeå universitet och Malmö Universitet utvecklat det webbaserade analysinstrumentet MyNeeds® inspirerad av Self-Determination Theory, De två forskarna Edward L Deci och Richard M Ryan har under 30 års tid utvecklat SDT, Self-Determination Theory; hur motivation fungerar ”i verkligheten”.

SDT-Forskningen har kommit fram till ett antal psykologiska behov som underliggande mekanismer för att kunna känna motivation.

Vinnova logo

2013 fick MyNeeds® innovationspris via Vinnova för att vara det första instrumentet som kunde mäta våra psykologiska behov.

Vår process
 • Behov
 • Medvetenhet
 • Vilja
 • Kultur
 • Resultat

MyNeeds® hjälper medarbetare/ledare att identifiera sina omedvetna behov. Med denna insikt får individen en medvetenhet om vad hen behöver göra för att tillgodose sitt behov konstruktivt. När samtliga tar ansvar skapas en förutsättning till ett positivare arbetsklimat som bidrar till ökad prestation. MyNeeds® är ett verktyg ledare inte vill vara utan!

Vår metod

Vår metod består av frågor, resultat och återkoppling enskilt och i grupp. MyNeeds® fungerar i alla branscher, kulturer och bidrar till att människor utvecklas, relationer förbättras och vi som individer blir bättre på våra uppgifter och uppdrag. Det förklarar även organisationers grupprocesser, kulturer och normer. MyNeeds® är både praktiskt och användarvänligt via våra skräddarsydda spelplaner som visualiserar organisationens behov. Verktyget går därefter att tillämpas vid; organisationsutveckling, försäljning, strategiarbete, arbetsmiljöarbete, värdegrundsarbete osv...

Boka en första träff
Information

Det enda vi behöver från dig är mailadresser från dem som ska utföra analysen, sedan skickar vi ut all information gällande testet. Alla individer har samma behov i olika omfattning och det finns inga dåliga svar.

Tid: 5 minuter

Behovsanalys

Du får en nyckel via mail som ger dig tillgång till analysen som enkelt utförs via dator, surfplatta eller mobil. Behoven som mäts är: utveckling, samhörighet, signifikans, trygghet, variation och bidra. Den individuella skriftliga återkopplingen fokuserar på våra två primära behov som påverkar oss mest och styr hur vi filtrerar information och värderar vår omvärld.

Tid: ca 10 min

Workshop

Workshopen är en nyckelfaktor för utvecklingen och syftet är att utbilda gruppen i hur ni kan förstå er själva och er grupp. Under dagen får ni sätta ord på hur ni tillgodoser era behov idag eftersom resultaten i den första delen av återkopplingen är generellt beskrivna. Vi arbetar under dagen med en skräddarsydd spelplan som är unik för er grupp.

Tid: heldag

Återkoppling

Chefsgrupper får en individuell genomgång av rapporten tillsammans med en certifierad MyNeeds® konsult. Syftet är att få en ökad förståelse för hur du som individ och ledare kan utvecklas utifrån nya insikter. Insatser utvärderas och implementeringsstrategi utformas. Om gruppen består av medarbetare och chef sker återkopplingen enbart till chefen om annat inte avtalats. Återkopplingen består utav en genomgång av varje medarbetare och hur ansvarig chef kan arbeta vidare kopplat till sitt ledarskap. Individuella återkopplingar till dem som vill arbeta med sin personliga utveckling kan beställas separat.

Tid: 3 timmar till chef, 1 timme individuellt

Våra certifierade experter! Om certifiering

MyNeeds® utbildning

Bakgrund

Vi människor styrs av omedvetna psykologiska behov som är grunden till våra drivkrafter och det som motiverar oss.

Med behov menar vi faktorer som är så självklara för oss att vi inte ens noterar dem. På ytan kan det se ut som att vi drivs av samma saker. På behovsnivå kan det däremot skilja sig helt. Vi filtrerar vår omvärld och gör tolkningar utifrån våra behov. Våra beteenden och vårt sätt att kommunicera utgår från våra behov. Våra konflikter eller känslan av att inte nå fram till en annan person utgår i hög grad från våra behov.

Omedvetet strävar vi att välja väg utifrån vår inre kompass med syftet att må bra. Vi försöker uppfylla våra behov endera på ett konstruktivt eller destruktivt sätt och genom att du synliggör dina individuella behov tar du själv ett ökat ansvar för att tillgodose de på ett positivt sätt.

Varför ska jag gå den här utbildningen?
 • Ger ökad förståelse för människors olika sätt att interagera med varandra. Är av stort värde i situationer som vid individ-, ledarskaps- och grupputveckling.
 • Du får en djupare förståelse för dina egna styrkor och förmågor, vad du behöver för att bli mer motiverad i vardagen och uppleva en känsla av ”flow”oftare.
 • Du utvecklar kännedom om din unika kombination av behov, blir medveten om när behoven “kickar in” och hur ditt beteende och ditt sätt i att kommunicera relateras till dina behov.
För vem är utbildningen?

För dig som:

 • har funderat på varför du fungerar bättre med vissa än med andra?
 • vill öka din medvetenhet om hur dina val kan leda till mer inspiration och energi.
 • vill förstå dina egna prioriteringar, din värdegrund och det som är självklart för dig men som inte är lika självklart för andra
Syfte

Få förståelse för behovens påverkan på beslut, kommunikation och beteende samt förståelse för hur du filtrerar din omgivning.

Mål

Den övergripande målsättningen med utbildning är att deltagaren ska:

 • få grundläggande förståelse för hur de olika behoven kan ta sig uttryck, individuellt och i samspel med andra.
 • kunna analysera, reflektera över och medvetet utvecklas utifrån individuella behov enligt MyNeeds® .
FORMAT – FÅ KONKRETA VERKTYG OCH HANDFASTA TIPS
 • Du får en MyNeeds®-analys och skriftlig återkoppling på ditt resultat.
 • Personlig återkoppling utifrån ditt unika resultat.
 • Analys av konstellationer
 • Du tillgodogör dig kunskap om de olika MyNeeds®-behoven och hur de påverkar kommunikation, agerande, vägval och relationer.
 • Du får en individuell handlingsplan för egen reflektion och praktisk tillämpning.

Utbildningen är i första hand upplevelsebaserad och utgår från forskningsbaserad grund. Teori används som ram för de olika inslagen och vi arbetar praktiskt med olika metoder för att både skapa engagemang i grupp och ge förutsättningar för egen reflektion.

Steg 1: Grundutbildning 2021
14-15 oktober

Steg 2: Certifiering 2021

11 november 

Steg 3: Expertcertifiering 2021
14-15 december

Kontakta oss för mer information! 

 

Desirée Rova 300x300 Desirée Rova Stockholm +46736109288 Desirée Rova 80x80 Desirée Rova Stockholm +46736109288 "Som grundare till MyNeeds® är min vision att bidra till människors fullaste potential via medvetenheten om sina behov. Det är resultat som känns!" Skicka mail
Monika Lövgren 300x300 Monika Lövgren Sundsvall 0727491120 Monika Lövgren 80x80 Monika Lövgren Sundsvall 0727491120 "Hållbara individer, team och organisationer är en av vår tids största utmaningar. MyNeeds ger både medarbetare och ledare förutsättningarna för att kunna leda både sig själv och andra hållbart. Att förstå sina omedvetna psykologiska behov gör att du förstår dig själv och andra på ett helt nytt sätt. Det ger trygg utveckling utifrån varje individs behov med fokus på motivation och hållbarhet. Under alla mina år som ledare önskade jag att jag hade haft MyNeeds som redskap på vägen för att kunna skapa de bästa förutsättningarna för effektiva team och motiverade medarbetare - nu hjälper jag andra ledare och organisationer att lyckas med det." Skicka mail
Sara Åberg 300x300 Sara Åberg Kalmar 0702-99 22 10 Sara Åberg 80x80 Sara Åberg Kalmar 0702-99 22 10 "För mig är det värdefullt att skapa förutsättningar för framtidens hållbara ledare och organisationer. MyNeeds® hjälper till att effektivt öka förståelsen för våra egna och andras drivkrafter. Hur vi kan leda oss själva och andra hållbart med mångfaldsstänkandet och människan i fokus för välmående och växande organisationer och människor." Skicka mail
Roland Porter 300x300 Roland Porter Olofström 079-347 99 64 Roland Porter 80x80 Roland Porter Olofström 079-347 99 64 ”Vägen fram till välmående arbetsplatser och hållbart företagande är genom att skapa förutsättningar för bättre samverkan och stärkt medarbetarskap, där varje medarbetare tar ett eget ansvar för sin motivation. Att vara mer medvetna om våra psykologiska behov hjälper oss förstå oss själva – en nyckelfaktor för sin inre motivation – och få bättre insikt om andra. Med MyNeeds® skapar du helt enkelt på kortare tid mer effektiva team och långsiktig hållbarhet i organisationen.” Skicka mail
Gustav Allerth 300x300 Gustav Allerth Göteborg +46702256227 Gustav Allerth 80x80 Gustav Allerth Göteborg +46702256227 "Jag blir inspirerad av ledare som sätter medarbetarna främst. Som förstår att motiverade människor är bra för kulturen och för kunder – vilket leder till hållbar tillväxt. MyNeeds® ger kunskap om människors olika psykologiska behov, vad vi motiveras av. Genom en välutvecklad strategi för att arbeta med motivation i organisationen skapas rätt förutsättningar att nå hållbar tillväxt." Skicka mail
Lotta Stagne 300x300 Lotta Stagne Malmö +46 721 66 88 99 Lotta Stagne 80x80 Lotta Stagne Malmö +46 721 66 88 99 "Min passion är att utveckla medvetna och aktiva ledare som modigt väljer att arbeta med sin personliga utveckling. För dig som ledare så är kunskap om mänsklig motivation av stor betydelse för ett effektivt ledarskap. Med MyNeeds får ni en oslagbar genväg till medvetenhet och förståelse för mänsklig motivation Detta i sin tur banar väg för framgång för såväl individen, teamet som organisationen!" Skicka mail
Ulrica Kollberg 300x300 Ulrica Kollberg Göteborg +46 708971876 Ulrica Kollberg 80x80 Ulrica Kollberg Göteborg +46 708971876 "Nyckeln till ett långsiktigt hållbart ledarskap handlar om att förstå och känna sig själv - allt startar med ett insiktsfullt medvetet självledarskap! Med MyNeeds får vi snabbare tillgång till denna självkännedom och för hur vi tillsammans kan skapa motivation, engagemang och långsiktig hållbarhet för individen och organisationen. En av de absolut viktigaste ingredienserna för resultat och tillväxt. ”Allt hänger ihop i en helhet och börjar med ett varför” Skicka mail
Pernilla Corizza 300x300 Pernilla Corizza Eskilstuna +46705667889 Pernilla Corizza 80x80 Pernilla Corizza Eskilstuna +46705667889 "Som chef, har jag arbetat med att inte bara nå ut till mina medskapare, utan att på riktigt nå IN. Detta för att i mitt uppdrag skapa förutsättningar till engagemang och varje individs känsla av att var och ens insats spelar roll för helheten. Det kan ta år att nå in och förstå hur jag behöver leda för att få mina medskapare att blomstra och uppleva äkta arbetsglädje inifrån, utifrån sina filter. Med MyNeeds handlar det om dagar." Skicka mail
Merlina Käll 300x300 Merlina Käll Skövde +46708554990 Merlina Käll 80x80 Merlina Käll Skövde +46708554990 "Jag vill skapa medvetna individer, grupper och organisationer som har insikt och kunskap om de val och beslut de tar. Förståelse för vad som får individen, gruppen och organisationen att vara sitt bästa jag och konstruktivt arbeta för mångfald och inkludering." Skicka mail
Klara Török 300x300 Klara Török Stockholm +46733540947 Klara Török 80x80 Klara Török Stockholm +46733540947 "Culture eats strategy for breakfast! Medarbetarnas engagemang är varje organisations viktigaste tillgång. Med MyNeeds följer ovärderlig medvetenhet om våra underliggande oftast omedvetna psykologiska behov; hur de påverkar oss och hur våra beslut baseras på dem. Det hjälper individen att ta ansvar för hur behoven styr och det hjälper ledaren att inkludera alla medarbetare och frigöra deras förmågor." Skicka mail
Maria Appelqvist 300x300 Maria Appelqvist Malmö +46705535182 Maria Appelqvist 80x80 Maria Appelqvist Malmö +46705535182 "God arbetsmiljö och trivsel handlar om att förstå medarbetares behov. När behoven via kunskap om MyNeeds blir tillgodosedda ökar människors motivation. De blir effektivare och gladare och dessutom har det visat sig - de är även mindre sjukskrivna. MyNeeds utgör ny teknologi som hjälper ledare att förstå hur de på bästa sätt kan hantera dynamiken av olikheter." Skicka mail
Manuel Timane 300x300 Manuel Timane Stockholm +46737604878 Manuel Timane 80x80 Manuel Timane Stockholm +46737604878 "Hållbarhet utvecklas inifrån och ut. Med MyNeeds lär vi oss att möta våra egna och andras behov. Det är en förutsättning för att kunna skapa hållbarhet. På riktigt!" Skicka mail
Björn Sandberg 300x300 Björn Sandberg Stockholm +46730684863 Björn Sandberg 80x80 Björn Sandberg Stockholm +46730684863 "Motivation är bränslet i all verksamhet. Inom ett team kan individerna vara motiverade på olika sätt och till olika grad. Trotts detta behöver de agera samstämmigt mot ett mål. Genom att adressera individernas behov med hjälp av MyNeeds® byggs välfungerande team som möjliggör just det." Skicka mail
Marianne Strindin 300x300 Marianne Strindin Stockholm +46704562756 Marianne Strindin 80x80 Marianne Strindin Stockholm +46704562756 "Motivation är som månen = alla känner till att den finns, många vet att det finns forskning om den, men väldigt få kan fullt ut förstå och förklara månens påverkan på jorden och oss människor. På samma sätt är det med motivation." Skicka mail
Kicki Sjöblom 300x300 Kicki Sjöblom Göteborg +46705240012 Kicki Sjöblom 80x80 Kicki Sjöblom Göteborg +46705240012 "Efter många års praktiskt arbete med personlighetstester som verktyg, kan jag uttala mig om skillnaden med MyNeeds® - det är en paradigmbrytare för organisation och ledarskap" Skicka mail
Boka träff eller mer information

Fyll i formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan

Webbproduktion av Sembly Development AB